Cansu Ebru Koylan

Cansu Ebru Koylan
Cansu Ebru Koylan
01 January 1970 |

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer Yeralan ve Arş. Gör. Güneş Becerik, bu bölümde Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi olup, aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluk Başkanı da olan Cansu Ebru Koylan’ı yörüngeye alıyor.