Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi
Sıfır Atık Projesi
01 January 1970 |

Günümüzde doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesi, tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. Bu denli büyük tüketimle birlikte bir yandan hava, su ve toprak kirliliği ortaya çıkarken diğer yandan kısıtlı kaynak depolarının gelecek nesillere aktarılması da zorlaşıyor. Dünya Bankası’nın son raporlarına göre, hâlihazırda 1,3 milyar ton olan evsel atık miktarının, 2025 yılında 2,2 milyar tona ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin kaynakları kullanımı ve bundan doğan atık oranları, dünyadaki durum ile benzerlik gösteriyor. 1995 yılında 17 milyon ton olan ve 2015 yılında 31 milyon tona ulaşan atık miktarının, 2023 yılında 38 milyon civarlarında olacağı tahmin ediliyor.

 

Bu program, israfın önlenerek, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi; atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık projesi ile ilgili dinleyicilerin farkındalığının artması amacıyla hazırlanmıştır.